Stuur een bericht

Edit Template

Onze
Historie

Voorwaarts is de vertaling voor het Japanse woord Zempo. Zempo werd opgericht in februari 1970. Uiteraard zijn er veel mensen die hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen van Zempo de afgelopen 50 jaar, toch zijn de heren Jan van Delden, Otto Lap, Lucas Veldman en George Spelde wel heel bepalend geweest.

Er werd gestart in het buurthuis in Bronsveen, tussenstop in de Eurohal,  waarna er werd verhuisd naar het Hendrik Wester Centrum. Daar bivakkeerde Zempo  veel jaren. De periode kenmerkte zich door een stevige groei en tevens heeft in het Hendrik Wester Centrum fitnessen het daglicht gezien. Zempo was de eerste vereniging in de regio waar het fitnessen werd opgestart. Tot op de dag van vandaag een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Door de groei kreeg Zempo de  gelegenheid een eigen Dojo te betrekken, Inmiddels hebben diverse verbouwingen, inclusief de recentelijke uitbreiding, de Dojo gemaakt tot een waar sportcentrum.

Naast de sportactiviteiten heeft Zempo altijd een centrale rol gespeeld in het maatschappelijke leven van Pekela. Zempo was en is actief betrokken bij de jaarlijkse activiteiten in ons dorp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voormalige sportraad en de huidige commissie van sport, Koningsdag, de jaarmarkt enz. enz. Met trots kunnen we constateren dat Zempo er goed op staat binnen de Pekelder  gemeenschap.

Ook Zempo heeft te maken met de krimp in de regio. Door goed te anticiperen op de mogelijkheden binnen de club en de behoeften van de gemeenschap, heeft Zempo een bestaansrecht, dat we ook de komende vijftig jaar willen borgen. Zempo zal  haar activiteiten blijven uitbreiden, samenwerkingen zoeken en onze leden koesteren.

Zonder ook maar iemand te kort te doen, is ( opa ) George Spelde de afgelopen vijftig jaar wel heel bepalend geweest voor Zempo. Wij hopen hem nog heel lang in ons midden te houden, om van zijn inzet, kennis en kunde en vooral zijn humor te kunnen genieten.

Zempo gaat voor de volgende vijftig jaar, maar zal eerst in 2020 genieten van de afgelopen vijftig jaar. Een gevarieerd programma, zal onderdeel zijn van ons jubileum jaar. Helaas hebben we dit moeten doorschuiven naar 2021, vanwege de corona pandemie.

Naast Judo bieden wij Budo Systema, Karate, fitness, fitness 55 + ( onder begeleiding ), spinning en pilates.

Contact

© 2024 design Bijlholt Communicatie